Swimbaby

 

DR. AYLİN ŞİMŞEK

AMERİKAN HASTANESİ PEDİATRİ UZMANI

Yüzme çocuklarda kas-iskelet yapısının gelişimine yardımcı olan bir spor dalıdır.

Çocuk organizması devamlı büyüme, gelişme ve değişme süreci özelliği ile yetişkinden farklılık gösterir. Büyüme, organizmadaki hücre sayılarının ve hücrelerin büyüklüğünün artarak vücut hacim ve kütlesinin artması, gelişme ise hücre ve dokuların yapı ve bileşimindeki değişimlerle biyolojik işlevlerin kazanılması, bedensel olgunlaşma olarak ifade edilir.

Fiziksel aktivitenin genetik olarak kodlanmış büyüme ve gelişme üzerine etkili olabileceğine dair birçok çalışma vardır. Yüzme sporu bütün spor dallarının temelini oluşturur. Çocuklar suya ne kadar erken alışırlarsa o kadar iyi olur. Yüzme sporu çocukların yetenklerini, özgüvenlerini ve bağımsızlık duygularını da geliştirir. Yüzerken tüm kaslar ahenkle hareket eder, kol ve göğüs kasları çalışır, çocuklara kuvvet ve zindelik verir. Suyun içinde çocuklar değişik duyu ve hareket tecrübeleri edinebilirler, basınç duygusunu, karşı kuvveti ve kaldırma kuvvetini tecrübe ederler.

Yüzme en iyi havuzda eğitmen eşliğinde çocuklarımıza öğretilmelidir. Son yıllarda yüzmenin, özellikle Avusturalya başta olmak üzere bir çok ülkede bebeklik döneminden itibaren başladığı dikkat çekmektedir. Erken bebeklik döneminde yaşatılan bu deneyimin bebek-anne arasındaki bağın güçlenmesinde, bebek kadar annelerin de sosyalleşmesindeki faydaları oldukça fazladır. Bebeklerde yüzme aktivitesi esnasında gerek kaba motor hareketlerinin geliştiği, yakalama, denge kurma gibi unsurlarının güçlendiği, suda stres atıp rahatladıkları gözlemlenmiştir. Bu aşamada benim ailelere bazı önerilerim olacaktır.

Yenidoğan döneminde bebeğin bağışıklık hücreleri henüz kendisi tarafından üretilememekte, bebek anne sütünden aldığı bağışıklık hücreleri ve antikorlarla kendisini hastalıklardan korumaktadır. Yaklaşık olarak altıncı aya doğru kendi bağışıklık hücrelerini üreten bebeğin bu süreçte enfeksiyonlara açık olduğu unutulmamalı, girdiği havuzun hijyeni bu anlamda sorgulanmalıdır. Bilindiği gibi havuz sterilizasyonunda ülkemizde çoğunlukla klorlama yöntemi uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalarda aşırı miktarda veya uzun dönemde klora maruz kalmanın bebek ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri özellikle allerjik hastalıklar açısından gösterilmiştir. Klor miktarı dengeli ve kontrollü olan, mümkünse ozon ve tuz sistemi ile dezenfeksiyonu yapılan havuzların tercih edilmesi önemlidir. Ebeveynlerin her ikisinde veya birinde yoğun alerji hikayesi olan bebeklerin, astımlı, atopik egzemalı, kronik kulak iltihabı, kronik idrar yolu enfeksiyonu olan bebek ve çocukların özellikle klora maruziyetleri sorun yaratabileceği ihtimali gözönüne alınarak çocuk doktorlarının önerisi ve gözetimi altında yüzme sporu yapmalarında fayda vardır.

 

© 2017 - Copyright SWIMBABY